Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

đường sắt

  1. Xem đường ray