Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔn˧˥ tiəp˧˥ɗɔ̰ŋ˩˧ tiə̰p˩˧ɗɔŋ˧˥ tiəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔn˩˩ tiəp˩˩ɗɔ̰n˩˧ tiə̰p˩˧

Động từ sửa

đón tiếp

  1. Gặptiếp đãi.
    Đón tiếp các đại biểu.
    Đón tiếp khách quý.

Tham khảo sửa