Đóng góp của thành viên

ngày 3 tháng 6 năm 2019

 • etymologically

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  06:28

  +31

 • politicised

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  06:24

  +31

 • commandeer

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  06:22

  +38