Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
it˧˥ xi˧˧ḭt˩˧ kʰi˧˥ɨt˧˥ kʰi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
it˩˩ xi˧˥ḭt˩˧ xi˧˥˧

Tính từSửa đổi

ít khi

  1. điều gì đó ít xảy ra


DịchSửa đổi

 

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)