Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /e.tɛʁ.nɛl.mɑ̃/

Phó từ sửa

éternellement /e.tɛʁ.nɛl.mɑ̃/

  1. Đời đời, bất diệt, vĩnh viễn.
  2. Luôn luôn.

Tham khảo sửa