Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ ɲiə̰ʔt˨˩ ɗəːj˧˥a̰ː˩˧ ɲiə̰k˨˨ ɗə̰ːj˩˧˧˥ ɲiək˨˩˨ ɗəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ɲiət˨˨ ɗəːj˩˩˩˩ ɲiə̰t˨˨ ɗəːj˩˩a̰ː˩˧ ɲiə̰t˨˨ ɗə̰ːj˩˧

Danh từSửa đổi

á nhiệt đới

  1. (Từ cũ) Cận nhiệt đới.