Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

&lits

  1. Dạng số nhiều của &lits.