Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

zinco & động từ

  1. (Thông tục) (như) zincograph.

Tham khảoSửa đổi