Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

zekerste

  1. Dạng biến của zekerst, cấp cao nhất của zeker