Tiếng Ba LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

złoto gt

  1. Vàng (Au).