Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
siəw˧˧ la̤wŋ˨˩siəw˧˥ lawŋ˧˧siəw˧˧ lawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
siəw˧˥ lawŋ˧˧siəw˧˥˧ lawŋ˧˧

Động từ sửa

xiêu lòng

  1. Ngả theo ý người khác.
    Bố mẹ tưởng con đã xiêu lòng (Nguyên Hồng)

Tham khảo sửa