Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ːʔ˨˩sa̰ː˨˨saː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
saː˨˨sa̰ː˨˨

Danh từSửa đổi

xạ

  1. xạ hương (nói tắt)
    túi xạ

Tiếng TàySửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

xạ

  1. .
    Xạ Bộc Bố, hoẹn Pác Nặm
    Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm