Tiếng AnhSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Danh từSửa đổi

world wide web

  1. Tên của hệ thống mạng chia sẻ tài nguyên (đọc và viết) có thể được truy cập bởi thiết bị có nối Internet.