Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

whole note (số nhiều whole notes)

  1. (  Mỹ,   Canada; âm nhạc) Nốt tròn.

Đồng nghĩaSửa đổi