Tiếng Anh sửa

 
wheat

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

wheat /ˈʍit/

  1. (Thực vật học) Cây lúa mì.
  2. Lúa mì.

Tham khảo sửa