Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

vulvas

  1. Số nhiều của vulva.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

vulvas gc số nhiều

  1. Số nhiều của vulva.