Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

vs

  1. Chống, chống lại, đấu với (nhất là trong thể thao) (versus).

Tham khảoSửa đổi