Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

vivres

  1. Xem vivers.

Tham khảoSửa đổi