Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

vivo

  1. (Âm nhạc) Hoạt.

Tham khảoSửa đổi