Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

vender

  1. Người bán (hàng lặt vặt).

Tham khảoSửa đổi