Mở trình đơn chính

Mục lục

Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ vector (“véctơ”) + graphics (“đồ họa”).

Danh từSửa đổi

vector graphics (không đếm được)

  1. (Máy tính) Môn đồ họa véctơ.

Trái nghĩaSửa đổi