Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰ʔt˨˩ li˧˥jə̰k˨˨ lḭ˩˧jək˨˩˨ li˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vət˨˨ li˩˩və̰t˨˨ li˩˩və̰t˨˨ lḭ˩˧

Danh từ sửa

vật lí

  1. Dạng viết khác của vật lý.