Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

unblamable

  1. Không khiển trách được.

Tham khảoSửa đổi