Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc tysk
gt tysk
Số nhiều tyske
Cấp so sánh
cao

tysk

  1. Thuộc về nước Đức, tiếng Đức.
    tysk språk
    tysk litteratur

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi