Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːŋ˧˧ fṵʔk˨˩tʂaːŋ˧˥ fṵk˨˨tʂaːŋ˧˧ fuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːŋ˧˥ fuk˨˨tʂaːŋ˧˥ fṵk˨˨tʂaːŋ˧˥˧ fṵk˨˨

Định nghĩa sửa

trang phục

  1. Cách ăn mặc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa