Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːŋ˧˧ fṵʔk˨˩tʂaːŋ˧˥ fṵk˨˨tʂaːŋ˧˧ fuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːŋ˧˥ fuk˨˨tʂaːŋ˧˥ fṵk˨˨tʂaːŋ˧˥˧ fṵk˨˨

Định nghĩa

sửa

trang phục

  1. Cách ăn mặc.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa