Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭ̈ʔŋ˨˩ ʨa̰ʔwŋ˨˩tʂḭ̈n˨˨ tʂa̰wŋ˨˨tʂɨn˨˩˨ tʂawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂïŋ˨˨ tʂawŋ˨˨tʂḭ̈ŋ˨˨ tʂa̰wŋ˨˨

Tính từSửa đổi

trịnh trọng

  1. Có vẻ oai nghiêm, trang trọng.
    Trịnh trọng tuyên bố.
    Trịnh trọng giới thiệu các vị khách quý.

Tham khảoSửa đổi