Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨew˧˧ ɣɛ̰ʔw˨˩tʂew˧˥ ɣɛ̰w˨˨tʂew˧˧ ɣɛw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂew˧˥ ɣɛw˨˨tʂew˧˥ ɣɛ̰w˨˨tʂew˧˥˧ ɣɛ̰w˨˨

Động từ sửa

trêu ghẹo

  1. Như trêu

Dịch sửa

Tham khảo sửa