Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈtɑːd.lɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

toddler /ˈtɑːd.lɜː/

  1. Đứa đi chập chững.

Tham khảo

sửa