Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ xiət˧˥tïn˧˥ kʰiə̰k˩˧tɨn˧˧ kʰiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ xiət˩˩tïŋ˧˥˧ xiə̰t˩˧

Tính từ

sửa

tinh khiết

  1. Trong sạch.
    Thức ăn tinh khiết.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa