Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

tijden

  1. Dạng số nhiều của tijd