Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiən˧˥ kəwŋ˧˧tiə̰ŋ˩˧ kəwŋ˧˥tiəŋ˧˥ kəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiən˩˩ kəwŋ˧˥tiə̰n˩˧ kəwŋ˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa