Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəw˧˧ sa̤ːj˨˩tiəw˧˥ saːj˧˧tiəw˧˧ saːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəw˧˥ saːj˧˧tiəw˧˥˧ saːj˧˧

Động từ sửa

tiêu xài

  1. Tiêu tiền nói chung.
    Tiêu xài hoang phí.

Dịch sửa

Tham khảo sửa