Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ˧˧ tʰa̰ː˧˩˧tʰɨ˧˥ tʰaː˧˩˨tʰɨ˧˧ tʰaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨ˧˥ tʰaː˧˩tʰɨ˧˥˧ tʰa̰ːʔ˧˩

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa