Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ tʰuək˨˩tʰəwŋ˧˥ tʰuək˨˨tʰəwŋ˧˧ tʰuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ tʰuək˨˨tʰəwŋ˧˥˧ tʰuək˨˨

Định nghĩa Sửa đổi

thông thuộc

  1. Hiểu biếtnhớ .
    Thông thuộc đường lối.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi