Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ tʰuək˨˩tʰəwŋ˧˥ tʰuək˨˨tʰəwŋ˧˧ tʰuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ tʰuək˨˨tʰəwŋ˧˥˧ tʰuək˨˨

Định nghĩa

sửa

thông thuộc

  1. Hiểu biếtnhớ .
    Thông thuộc đường lối.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa