Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

testes

  1. (Phẫu) Tinh hoàn.

Tham khảoSửa đổi