Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ hwa̤ːn˨˩tïn˧˥ hwaːŋ˧˧tɨn˧˧ hwaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ hwan˧˧tïŋ˧˥˧ hwan˧˧

Danh từ

sửa

tinh hoàn

  1. Cơ quan sinh ra tế bào sinh dục đực.

Tham khảo

sửa