Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ hwa̤ːn˨˩tïn˧˥ hwaːŋ˧˧tɨn˧˧ hwaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ hwan˧˧tïŋ˧˥˧ hwan˧˧

Danh từ Sửa đổi

tinh hoàn

  1. Cơ quan sinh ra tế bào sinh dục đực.

Tham khảo Sửa đổi