Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˌtɜː.mə.ˈnɑː.lə.dʒi/

Danh từ

sửa

terminology /ˌtɜː.mə.ˈnɑː.lə.dʒi/

  1. Thuật ngữ học.
  2. Thuật ngữ.

Tham khảo

sửa