Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

tel

  1. Điện báo (telegraph (ic)).
  2. (Số) Dây nói, điện thoại (telephone (number)).

Tham khảoSửa đổi