Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc taus
gt taust
Số nhiều tause
Cấp so sánh
cao

taus

  1. Im lặng, nín lặng, lặng thinh.
    Han var helt taus og sa ikke et ord.

Tham khảoSửa đổi