Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách biến
Dạng bình thường
số ít taak
số nhiều taken
Dạng giảm nhẹ
số ít taakje
số nhiều taakjes

Danh từSửa đổi

taak gch (mạo từ de, số nhiều taken, giảm nhẹ taakje)

  1. cộng việc: việc mà ai nên làm

Đồng nghĩaSửa đổi

opdracht