Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔŋ˨˩ kïŋ˧˧tṵŋ˨˨ kïn˧˥tuŋ˨˩˨ kɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuŋ˨˨ kïŋ˧˥tṵŋ˨˨ kïŋ˧˥tṵŋ˨˨ kïŋ˧˥˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi