Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to̰ʔj˨˩ ŋiə̰ʔp˨˩to̰j˨˨ ŋiə̰p˨˨toj˨˩˨ ŋiəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
toj˨˨ ŋiəp˨˨to̰j˨˨ ŋiə̰p˨˨

Định nghĩa sửa

tội nghiệp

  1. Như đáng thương.

Dịch sửa

tội

Tham khảo sửa