Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˥ so̰˧˩˧tḭ̈n˩˧ ʂo˧˩˨tɨn˧˥ ʂo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˩˩ ʂo˧˩tḭ̈ŋ˩˧ ʂo̰ʔ˧˩

Động từSửa đổi

tính sổ

  1. Như kiếm chuyện
 

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)