Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˥ zaːw˧˧tḭ̈n˩˧ jaːw˧˥tɨn˧˥ jaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˩˩ ɟaːw˧˥tḭ̈ŋ˩˧ ɟaːw˧˥˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi