Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïk˧˥ tṵʔ˨˩tḭ̈t˩˧ tṵ˨˨tɨt˧˥ tu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïk˩˩ tu˨˨tïk˩˩ tṵ˨˨tḭ̈k˩˧ tṵ˨˨

Định nghĩa

sửa

tích tụ

  1. Tập trung chứa chất lại.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa