Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təm˧˧ tʰə̤n˨˩təm˧˥ tʰəŋ˧˧təm˧˧ tʰəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təm˧˥ tʰən˧˧təm˧˥˧ tʰən˧˧

Danh từ sửa

tâm thần

  1. Tâm trítinh thần.
    Tâm thần bất định.
  2. Xem Bệnh tâm thần

Tham khảo sửa