Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Tính từSửa đổi

synonymous /.məs/

  1. Đồng nghĩa (với).

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi