Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swi˧˧ vi˧˧ʂwi˧˥ ji˧˥ʂwi˧˧ ji˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂwi˧˥ vi˧˥ʂwi˧˥˧ vi˧˥˧

Định nghĩa sửa

suy vi

  1. Sút kém, mòn mỏi.
    Vận nhà suy vi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa