Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

stel gt (số nhiều stellen, giảm nhẹ stelletje gt)

  1. nhóm số nhỏ, đôi