Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈsəm.ˌbə.di/
  Hoa Kỳ

Đại từSửa đổi

somebody /ˈsəm.ˌbə.di/

  1. Một người nào đó, có người ((cũng) someone).
    somebody told me so — có người nói với tôi như vậy
  2. (Số nhiều somebodies) Ông này ông nọ.
    he thinks he's somebody — nó tưởng nó là ông này ông nọ

Tham khảoSửa đổi